Det kan alltid hända att något inte blir riktigt som planerat. Vi rekommenderar att du först gör klagomål till oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@techweise.com. Om detta inte leder till en lösning är det möjligt att registrera din tvist för medling via Stichting WebwinkelKeur av här att klicka.

Från och med den 15 februari 2016 är det även möjligt för konsumenter i EU att registrera klagomål via Europeiska kommissionens ODR-plattform. Denna ODR-plattform är här att hitta. Om ditt klagomål ännu inte behandlas någon annanstans, är du fri att deponera ditt klagomål via Europeiska unionens plattform.