Allmänna villkor - Techweise ångtvättuthyrning

Nedan hittar du de allmänna villkoren som gäller för att hyra vår NV 286 ångtvätt. Genom att använda våra tjänster godkänner du dessa villkor.

1.0 Returkostnader

  • Techweise kommer att betala returkostnaderna. Kunden ansvarar dock för att köpa en returetikett från DHL eller PostNL. Köpesumman kommer att krediteras vid mottagandet i vårt lager. (tar €6 i beräkning.)

2.0 Insättning

  • En deposition på 45 € krävs när du hyr ångtvättaren.
  • Om varan returneras ofullständig, skadad eller försenad återbetalas inte depositionen.

3.0 Returprocess

Kunden ska lämna tillbaka ångtvättaren på avtalat datum. Om varan levereras för sent till leveranstjänsten för retur förbehåller vi oss rätten att hålla inne depositionen på 45 €. Om det uppstår förseningar vid själva leveranstjänsten, kommer depositionen inte att hållas inne.

4.0 Använda ångtvättaren

Kunden måste använda ångtvättaren enligt de medföljande instruktionerna. Alla skador orsakade av felaktig användning är kundens ansvar.

5.0 Avbokning

Om hyran avbokas inom 48 timmar före avtalat hyresdatum debiteras 50 % av hyrespriset.

6.0 Ansvar

  • Techweise B.V. är inte på något sätt ansvarig för skador som uppstår från användningen av ångtvättaren.
  • Kunden är ansvarig för skador på tredje part som orsakas under användningen av den hyrda ångtvättaren. 

7. Underhåll

Kunden måste underhålla ångtvättaren ordentligt under hyresperioden i enlighet med Techweises instruktioner.

8.0 Tvister:

Tvister försöker man initialt lösa genom ömsesidigt samråd. Om en tvist inte kan lösas kommer den att överlämnas till behörig domstol.

Genom att hyra vår ångtvätt godkänner du ovanstående villkor. Techweise förbehåller sig rätten att ändra dessa villkor när som helst.

Vi rekommenderar att du kontrollerar dessa villkor regelbundet. Om du har några frågor eller kommentarer, kontakta oss på info@techweise.com