Allmänna villkor för samarbete med influencers

Senast uppdaterad: 2023-10-02

1. Definitioner 1. Del 1: Techweise BV, belägen på Fascinatio Boulevard 522, 2909 VA i Capelle aan den IJssel, Nederländerna. 1.2. Part 2: Influencer: Den enskilda part som Techweise BV ingår partnerskap med för att marknadsföra produkter eller tjänster på sociala medieplattformar.

2. Återanvändning av upplagt innehåll

2.1. Techweise BV förbehåller sig rätten att återanvända allt innehåll som lagts upp av Influencer för reklamändamål, inklusive men inte begränsat till marknadsföringsmaterial, annonser och inlägg på sociala medier.

3. Upplägg i rätt tid av innehåll

3.1. Influencern samtycker till att lägga upp det överenskomna innehållet på sina sociala medieplattformar inom den överenskomna perioden, enligt vad som anges i samarbetsavtalet eller kontakten via internet.
3.2. Om Influencer inte lägger upp innehållet inom den avtalade perioden förbehåller sig Techweise BV rätten att utdöma vite enligt villkoren i samarbetsavtalet.

4. Placering av en klickbar webbadress i beskrivningen

4.1. Efter att ha lagt upp en video som marknadsför Techweise-produkter måste influencern inkludera den associerade produktlänken i sin biografi på sociala medier och lämna den i bion i minst fem (5) dagar efter att videon har publicerats.

5. Betalning och ersättning

5.1. Betalning och ersättning för samarbetet ordnas i ett separat samarbetsavtal mellan Techweise BV och Influencer.

6. Uppsägning av samarbete

6.1. Techweise BV förbehåller sig rätten att när som helst avsluta samarbetet med Influencer om Influencer agerar i strid med dessa allmänna villkor eller samarbetsavtalet.

7. Sekretess

7.1. Konfidentiell information och material kan komma att delas under samarbetet. Influencern åtar sig att hålla denna information konfidentiell och att inte lämna ut den till tredje part.

8. Tillämplig lag och tvister

8.1. Nederländsk lag gäller för dessa allmänna villkor.
8.2. Eventuella tvister som uppstår från eller relaterade till dessa allmänna villkor kommer att överlämnas till behörig domstol i Nederländerna.

Genom att godkänna dessa villkor godkänner Influencer de villkor och skyldigheter som anges häri för samarbetet med Techweise BV. Alla andra specifika detaljer och villkor för samarbetet kommer att fastställas i ett separat samarbetsavtal